Практични Насоки на ОИСР за Мултинационални Предприятия

 

Като член на Глобалния договор на ООН и насърчавайки неговите принципи, БШТК също така се ръководи и от насоките на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие). Вижте тези насоки, съобразени със спецификите на Швейцария, любезно предоставени на БШТК от Министерството на икономиката на Швейцария, чрез швейцарското посолство в България.

Каним Ви да приложите принципите за отговорно бизнес поведение чрез насоките на ОИСР и ги направите част от Вашата бизнес култура. (Моля вижте файла по-долу)

Прикачени Документи:
Социална дейност