Международна конференция и съпътстваща изложбена част “Corrosion Prevention Balkans 2018”

Международна конференция и съпътстваща изложбена част “Corrosion Prevention Balkans 2018”

28 – 29 юни, Пловдив

Cпоред Световната организация по корозия загубите от нея ежегодно се изчисляват на милиарди долари. Последствията може да се окажат опасни и скъпоструващи повреди на сгради, промишлени инсталации и инфраструктурни обекти. Това би могло да се избегне с прилагане на надеждни методи, материали и технологии за защита и превенция от корозия.

Целта на проявата е да повиши познанията на специалистите относно съвременните технически критерии, методи, материали и оборудване за защита от корозия, както и да представи международни и български технологии за катодна защита. Възможностите за създаване на нови бизнес контакти и инвестиции, обмяна на професионален опит са сред приоритетите на Corrosion Prevention Balkans 2018.

Теми в конференцията:

▪ Необходимостта от мерки и превенция от корозия ▪ Нови технологии за катодна защита ▪ Представяне на реализирани съвременни проекти в международен аспект ▪ Съвременни критерии и методи за контрол и проверка на системи за катодна защита ▪ Водещи международни критерии за проектиране на системи за катодна защита

▪ Актуални международни стандарти и наредби свързани с катодна защита ▪ Сертифициране на персонала, който изгражда, проектира, контролира и поддържа системите за катодна защита

 

Изложбената част обхваща следните направления:

▪ Модерни технологии и инструменти за защита от корозия ▪ Изолационни и защитни материали ▪ Оборудване за повърхностна обработка ▪ Покриващо оборудване ▪ Инструменти и уреди за определяне на качеството на изолационните и защитни покрития; неразрушително изпитване и инструменти за техническа диагностика

▪ Електрохимична защитна екипировка и технологии за наземни и подводни съоръжения ▪ Модерни антикорозионни материали ▪ Поддръжка и ремонт ▪ Техническо регулиране

 

За повече информация: https://viaexpo.com/bg/pages/corrosion-prevention-balkans

Социална дейност