Кръгла маса на тема „Бизнес, професионално образование, дуално обучение”

На 25.04.2017 в гр. Стара Загора се проведе кръгла маса на тема: „Бизнес, професионално образование, дуално обучение”, организирана от Търговско-промишлената палата в гр. Стара Загора, партньор на БШТК. На събитието бяха поканени фирми и училища, участващи активно в дуалното обучение. По-голямата част от тези фирми участват и в проекта „Бисзнес партньорство за по-добро общество”(B2B4CSR) на Българо-швейцарската търговска камара. В кръглата маса взеха участие и г-жа Петя Евтимова, ръководител на екипа за управление на проекта „ Домино” и г-н Васил Радойновски, ръководител на Секретариата на БШТК. В проведената дискусия директорите на професионалните гимназии от Казанлък и Стара Загора и ръководителите на фирмите, посетили Швейцария в рамките на посочения по-горе проект, изразиха своето удовлетворение от видяното в професионалните училища в Тун и Ленцбург, както и споделения опит с швейцарски фирми. Беше оценен високо професионализма на камарата в организирането на посещенията.

Снимки:
Социална дейност