Конференция с изложбeна част „Поддръжка на индустриални съоръжения и сгради. Предотвратяване на аварии“

Фирма „Виа Експо“ (член на БШТК) организира конференция с изложбена част на тема „Поддръжка на индустриални съоражения и сгради. Предотвратяване на аварии“.

Събитието ще се проведе на 14 – 15 ноември 2019 г. в Гранд Хотел Пловдив.

Темата е изключително актуална и представлява интерес за представителите на различни индустрии. Целта на изявата е да популяризира широк спектър от нови решения и добри практики, които осигуряват надеждно и безопасно функциониране на съоръжения, инсталации и сгради. Чрез тях се постига по-голяма рентабилност и ефективност на производството, елиминират се неблагоприятни последствия за живота на хората и околната среда, избягват се непредвидени разходи.

Форматът „конференция – изложбена част“ ще създаде отлична среда за:

  • обмяна на професионален опит
  • за запознаване с водещите тенденции
  • за осъществяване на партньорства между представители на частния сектор, общини и браншови асоциации.

„БЕЗ аварии“ ще постави фокус върху:

  • правилната поддръжка на оборудването и сградния фонд
  • предотвратяването на инциденти като най-ефективна стратегия за управление на риска
  • нови възможности за финансиране на иновации в тази област.
Социална дейност