Доклад на БШТК към Глобалния Договор на ООН

Докладът на БШТК относно ангажираността на организацията към обществото, вече е публично достъпен на уебсайта на Глобалния договор на ООН (UNGC). (Английски език)

Докладът съдържа описание на практическите действия, които организацията е предприела, за да подкрепи Глобалния договор и да се ангажира с инициативата.

Българо-швейцарската търговска камара е първата международна камара в България, станала член на Глобалния договор. От 2016 г. БШТК подкрепя Глобалния договор на ООН и следва неговите принципи, чрез своята работа и инициативи.

Камарата ви насърчава да се присъедините към общността на Глобалния договор на ООН.

Снимки:
Социална дейност