Годишен доклад на Нестле за Създаване на споделена стойност и устойчиво развитие за 2022 г.

Преди дни Нестле публикува Годишния доклад  за Създаване на споделена стойност и устойчиво развитие за 2022-та година за цялата група.

Освен споделяне на  постигнатите резултати в поетите от компанията ангажименти, Нестле групата се фокусира и върху максималната прозрачност за хранителната стойност на цялото си портфолио от продукти, както и представяне на актуална информация по темите за устойчиво развитие, които компанията покрепя или инициира.

Чрез постигнатите резултати, Нестле се доближава с още една стъпка по-близо до постигане целите за подсигуряване на устойчиво бъдеще.

Повече информация може да намерите в приложения доклад на следния линк Нестле за 2022 г. за създаване на общи ценности и устойчивост

Социална дейност