Видео на УниКредит „Специални благодарности от нашите клиенти“

Клиенти на УниКредит от цялата група благодарят на банката за подкрепата през 2020 г. и споделят послания за благополучие презб 2021 г.

Видеото може да гледате TYK.

В края на видеото ще забележите и благодарствения адрес на г-н Бонев, Председател на УС на БШТК.

Снимки:
Социална дейност