БШТК присъства на Международен детски ромски фестивал „Отворено сърце“ – 07.06.2019 г, гр. Велико Търново

Председателят на управителния съвет на Бъкгаро-швейцарската търговска камара (БШТК), г-н Бони Бонев, подкрепи инициативата на ЦМЕДТ „Амалипе“ и Община Велико Търново по време на Международния детски ромски фестивал „Отворено сърце“, който се проведе от 7 до 8 юни 2019 г..

Подкрепата на Българо-швейцарската търговска камара в реализирането на проекти, подпомагащи развитието и интеграцията на деца от етническите малцинства беше високо оценена от организаторите в специално благодарствено писмо.

Детският ромски фестивал „Отворено сърце” се организира за шестнадесета поредна година. В програмата на Фестивала вземат участие деца и ученици от различни етноси от цялата страна, изучаващи „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ в близо 250 училища.

Програмата на Фестивала съчета традиции, занаяти, елементи от приказния и музикалния фолклор, историята, бита и културата на различните етноси.

Снимки:
Социална дейност