БШТК, Амчам България и ГБИТК обсъдиха по-устойчива здравна система с председателя на парламентарната комисия по здравеопазване

Днес три от двустранните камари в България – Българо-швейцарската, АмЧам и Германо-българската – обсъдиха в парламента с проф. д-р Костадин Ангелов как българската здравна система може да бъде по-устойчива и ориентирана към пациентите. От името на камарите участваха: г- н Бони Бонев, председател на Управителния съвет на Българо-швейцарската търговска камара, д-р Митко Василев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара и г-н Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АмЧам България.

Двете страни декларираха желанието за много по-добро сътрудничество между водещите институции в здравеопазването и представителите на чуждестранните инвеститори в България. Те обсъдиха някои от важните теми в този сектор, като превенцията, достъпа до иновативни терапии, липсата на специалисти, ефективността на болничната помощ, дигитализацията и др.

Проф. д-р Ангелов подчерта необходимостта от подобряване на демографските показатели на българските граждани. „Нуждаем се от нови програми за превенция и ежегодни профилактични

Снимки:
Социална дейност