Адвокатска кантора на годината 2018 – АД „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“

Адвокатско дружетсво „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ (член на БШТК) бе избрано за победител в категорията „Адвокатска кантора на годината“ на провелите се на 08 май 2019 г. ежегодни награди „Юрист на годината“, организирани от списание „Правен свят“, съвместно с Международен правен център (ILAC).

Повече информация относно събитието, можете да намерите на сайта на адвокатското дружество: https://bit.ly/2YtwLs9

Социална дейност