Структура
Управителен съвет
Бони Бонев
председател

Роден през 1960 г., български и швейцарски гражданин. Има три деца.

Образование: Университет „Уебстър”, Женева, Швейцария

Работни езици: български, френски, английски

Професионален опит: Ръководител отдел „Покупки, сливания, реорганизация на предприятия и корпоративни финанси” и отдел „Америкън Експрес: продукти и услуги” в Международна банка за търговия и развитие (МБТР), София, България (1991 – 2005); член на Съвета на директорите на „Нестле-България” АД, София, България (от 1994); председател на Съвета на директорите на „Вапцаров ” АД, Плевен, България (2005 – 2008); член на Съвета на директорите на „Свилоза” АД, Свищов, България (2007 – 2008); председател на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг” АД (от 2009); Председател на надзорния съвет на ВАПТЕХ АМ

Основни дейности: Банкиране; корпоративни финанси, сливания и придобивания; производство; консултиране на няколко мултинационални компании (в т.ч. „Холсим” – Швейцария, „Буиг” – Франция, „Ханджунг” – Южна Корея, „Америкън Експрес Европа” – Великобритания, „Ербъс” – Франция, „Содешанж” – Франция, „Елф” – Франция, „Компас” – Франция, „Амеропа” – Швейцария, „Ганц Транзелектро” – Унгария, „Андре и сие” – Швейцария, „Норуиджън Оил Трейдинг” – Норвегия, „ТоталфинаЕлф” – Франция (за последните три компании изпълнява консултантски и представителни функции по проекта „Плама”), „Ер България” – България, „ЮБиЕс” – Швейцария, „Нестле” С.А. – Швейцария, „Суидиш Матч” – Швейцария, „АРУС” – САЩ, „Живодан-Рур” – Швейцария)

Обществено-полезна работа: Председател на Съвета на директорите на „Джуниър Ачийвмънт България”; Почетен член на Съвета на директорите на Нов симфоничен оркестър; член на Съвета на директорите на Англо-американското училище в София; член-основател и председател на Управителния съвет на асоциацията „Приятели на Докторската градина”; член-основател на асоциацията на Българския национален балет; спонсор на проекти по опазването на българското историческо наследство и на сиропиталища.

Теодор Божинов
заместник-председател

Роден през 1974 г. в София, България.

ОбразованиеМагистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Специализация: Правораздаване, международно право и отношения

Допълнителна специализация: Boston University, САЩ, Юридически факултет – „Въвеждане в Американското право и Американското облигационно право“

Работни езици: английски, немски, руски, испански

Професионален опит: Юридически съветник и консултант; партньор в адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов“ (1997 – 2012); сертифициран медиатор за разрешаване на извънсъдебни правни спорове в регистъра на Министерството на правосъдието; партньор в адвокатско дружество „Карастоянов, Митков и партньори“ (2012 – 2017). От 2017 – адвокат на свободна практика.

Основни дейности: Търговско право – сливания и придобивания; договори и транзакции; ИТ, телекомуникации и медии; медиаторство; алтернативно разрешаване на правни спорове.

Ханес Розенмунд
Роден в Цюрих, Швейцария. Женен с едно дете.

Образование: диплом от колежа по търговия и икономика в кантон Цюрих.

Професионален опит:
- 32 години управление, продажби и маркетинг в SWISSAIR и SWISS в Швейцария и чужбина
- от 1995 г. до 2000 г. ръководител на SWISSAIR за България
- в последните години – собственик и управител на пътническа агенция Galaxy Travel, София
Марсел Щауб
Роден през 1962 г. в Цюрих, Швейцария.

Образование:
- Бизнес икономика в HWV (Höhere Wirtschafts und Verwaltungsschule), Цюрих

Професионален опит:
- от 1983 до 1986 Swiss Bank Corporation, в кредитния отдел.
- след 1989 г. Unilever Switzerland, Memorex Telex Ltd, Schlieren и Schweizerische Seidengazefabrik, Цюрих
- след 1994 г., Cross Fashion Ltd., Цюрих, член на Съвета на директорите.
Рето Зайлер
Верка Алексиева
Родена през 1973г. в София, България.

Образование:
Магистър по Стопанско управление и администрация, УНСС;

Бакалавър по Европейска бизнес администрация, University of Lincolnshire & Humberside, UK;

Сертифициран професионалист по управление и развитие на хора (CIPD, UK), с над 20 години опит в международни и български компании опериращи в сектори производство, телекомуникации и бързооборотни стоки.

Професионален опит:
Управител на ЛЕМ България (от 1.04.2020);
Мениджър Човешки ресурси, ЛЕМ България (2013-2020);
Корпоративен мениджър ЧР, VM Finance Group (2009-2013);
Старши мениджър ЧР, БТК (2004-2009);
Мениджър „Персонал, заплащане и придобивки”, Union Miniere /Юмикор Мед – българското подразделение на белгийската група Umicore /(1997-2004)
Посолството на Швейцария в София
Посолството на Швейцария в София участва в Управителния съвет със статут на съветник.
Контролна комисия
Станчо Станчев, АББ България ЕООД
Мария Цветкова, Галика АД
Емилия Илиева, Ей Си Одит ООД
Секретариат
Васил Радойновски, Индустриконсулт ООД
Николай Желязков, Индустриконсулт ООД