Структура
Управителен съвет
Бони Бонев
председател

Роден през 1960 г., български и швейцарски гражданин. Има три деца.

Образование: Университет „Уебстър”, Женева, Швейцария

Работни езици: български, френски, английски

Професионален опит: Ръководител отдел „Покупки, сливания, реорганизация на предприятия и корпоративни финанси” и отдел „Америкън Експрес: продукти и услуги” в Международна банка за търговия и развитие (МБТР), София, България (1991 – 2005); член на Съвета на директорите на „Нестле-България” АД, София, България (от 1994); председател на Съвета на директорите на „Вапцаров ” АД, Плевен, България (2005 – 2008); член на Съвета на директорите на „Свилоза” АД, Свищов, България (2007 – 2008); председател на Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг” АД (от 2009); Председател на надзорния съвет на ВАПТЕХ АМ

Основни дейности: Банкиране; корпоративни финанси, сливания и придобивания; производство; консултиране на няколко мултинационални компании (в т.ч. „Холсим” – Швейцария, „Буиг” – Франция, „Ханджунг” – Южна Корея, „Америкън Експрес Европа” – Великобритания, „Ербъс” – Франция, „Содешанж” – Франция, „Елф” – Франция, „Компас” – Франция, „Амеропа” – Швейцария, „Ганц Транзелектро” – Унгария, „Андре и сие” – Швейцария, „Норуиджън Оил Трейдинг” – Норвегия, „ТоталфинаЕлф” – Франция (за последните три компании изпълнява консултантски и представителни функции по проекта „Плама”), „Ер България” – България, „ЮБиЕс” – Швейцария, „Нестле” С.А. – Швейцария, „Суидиш Матч” – Швейцария, „АРУС” – САЩ, „Живодан-Рур” – Швейцария)

Обществено-полезна работа: Председател на Съвета на директорите на „Джуниър Ачийвмънт България”; Почетен член на Съвета на директорите на Нов симфоничен оркестър; член на Съвета на директорите на Англо-американското училище в София; член-основател и председател на Управителния съвет на асоциацията „Приятели на Докторската градина”; член-основател на асоциацията на Българския национален балет; спонсор на проекти по опазването на българското историческо наследство и на сиропиталища.

Теодор Божинов
заместник-председател

Роден през 1974 г. в София, България.

ОбразованиеМагистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Специализация: Правораздаване, международно право и отношения

Допълнителна специализация: Boston University, САЩ, Юридически факултет – „Въвеждане в Американското право и Американското облигационно право“

Работни езици: английски, немски, руски, испански

Професионален опит: Юридически съветник и консултант; партньор в адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов“ (1997 – 2012); сертифициран медиатор за разрешаване на извънсъдебни правни спорове в регистъра на Министерството на правосъдието; партньор в адвокатско дружество „Карастоянов, Митков и партньори“ (2012 – 2017). От 2017 – адвокат на свободна практика.

Основни дейности: Търговско право – сливания и придобивания; договори и транзакции; ИТ, телекомуникации и медии; медиаторство; алтернативно разрешаване на правни спорове.

Ханес Розенмунд
Роден в Цюрих, Швейцария. Женен с едно дете.

Образование: диплом от колежа по търговия и икономика в кантон Цюрих.

Професионален опит:
- 32 години управление, продажби и маркетинг в SWISSAIR и SWISS в Швейцария и чужбина
- от 1995 г. до 2000 г. ръководител на SWISSAIR за България
- в последните години – собственик и управител на пътническа агенция Galaxy Travel, София
Марсел Щауб
Роден през 1962 г. в Цюрих, Швейцария.

Образование:
- Бизнес икономика в HWV (Höhere Wirtschafts und Verwaltungsschule), Цюрих

Професионален опит:
- от 1983 до 1986 Swiss Bank Corporation, в кредитния отдел.
- след 1989 г. Unilever Switzerland, Memorex Telex Ltd, Schlieren и Schweizerische Seidengazefabrik, Цюрих
- след 1994 г., Cross Fashion Ltd., Цюрих, член на Съвета на директорите.
Рето Зайлер
Посолството на Швейцария в София
Посолството на Швейцария в София участва в Управителния съвет със статут на съветник.
Верка Алексиева
Родена през 1973г. в София, България.

Образование:
Магистър по Стопанско управление и администрация, УНСС;

Бакалавър по Европейска бизнес администрация, University of Lincolnshire & Humberside, UK;

Сертифициран професионалист по управление и развитие на хора (CIPD, UK), с над 20 години опит в международни и български компании опериращи в сектори производство, телекомуникации и бързооборотни стоки.

Професионален опит:
Управител на ЛЕМ България (от 1.04.2020);
Мениджър Човешки ресурси, ЛЕМ България (2013-2020);
Корпоративен мениджър ЧР, VM Finance Group (2009-2013);
Старши мениджър ЧР, БТК (2004-2009);
Мениджър „Персонал, заплащане и придобивки”, Union Miniere /Юмикор Мед – българското подразделение на белгийската група Umicore /(1997-2004)
Контролна комисия
Станчо Станчев, АББ България ЕООД
Мария Цветкова, Галика АД
Зоя Василева, Маттиг-Леверком
Секретариат
Васил Радойновски, Индустриконсулт ООД
Николай Желязков, Индустриконсулт ООД