Партньори
Партньори в Швейцария
Търговска Камара Швейцария-Централна Европа СЕК, Цюрих

Българо-швейцарската търговска камара е официалният партньор на Търговска камара Швейцария-Централна Европа (SEC) в България. Двете организации подписват споразумение за сътрудничество през юли 2005 г. и съдействат за подобряването на икономическите връзки между двете държави.

Търговската камара Швейцария-Централна Европа е създадена през 1999 г. след сливането на седем швейцарски двустранни търговски камари и днес координира швейцарските търговски и икономически връзки с 15 държави от Централна и Източна Европа, като по този начин е начална точка при търсенето на партньори и пазари от швейцарска страна. Партньорството със СЕК е една голяма крачка за БШТК за установяване на контакт със заинтересовани за партньорство и инвестиции в България икономически кръгове от Швейцария

прочети още
Асоциация на Швейцарските Външнотърговски Камари Суисчам, Цюрих

Българо-Швейцарската Търговска Камара членува в Суисчам от 2006 г. Създадената през 1935 г. Суисчам насърчава швейцарския експорт и подпомага швейцарския бизнес на международните пазари чрез глобалната си мрежа от търговски камари-членки. Асоциацията е сред най-влиятелните икономически институции в Швейцария и има над 50 члена в цял свят.

прочети още
Партньори в България
Българска Стопанска Камара

По силата на споразумение за сътрудничество между Българската Стопанска Камара и Българо-Швейцарската Търговска Камара, двете организации развиват съвместни дейности.

Целта на споразумението е да бъдат обединени усилията на двете организации за по-нататъшно разширяване и задълбочаване на българо-швейцарското икономическо сътрудничество, за създаване на по-добри условия за коопериране и партньорство между фирмите от двете страни и повишаване на тяхната конкурентоспособност в условията на разширяване на Европейския съюз и глобализация на световната икономика.

прочети още
Българска Търговско-Промишлена Палата

Българо-Швейцарската Търговска Камара е партньор на Българската Търговско-Промишлена Палата. Това е предпоставка за ползотворно сътрудничество между двете организации и ще осигури на членовете и партньорите на БШТК полезни информации и по-лесен достъп до многообразните услуги, които се предлагат от Българската Търговско-Промишлена Палата.

БТПП е създадена през 1895 г., като неправителствена обществена организация, която поддържа, поощрява и представлява интересите на своите членове, както и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество.

прочети още
Интер Експо Център София

Българо-Швейцарската Търговска Камара е партньор и на многофункционалния комплекс Интер Експо Център.
Интер Експо Център е разположен в югоизточната част на София, върху площ от 35 000 кв.м. Изложбеният комплекс отговори на дългоочакваната необходимост от специално построен и модерно оборудван изложбен и конгресен център в столицата, съобразен с високите международни стандарти. Изложбеният комплекс е проектиран с четири изложбени зали (всяка с площ от 2600 кв.м), които осигуряват оптимални условия за ефективно провеждане на широк спектър от специализирани изложби, корпоративни и обществени мероприятия. Всяка от изложбените зали разполага със самостоятелен вход и това позволява едновременното провеждане на няколко мероприятия.

Интер Експо Център предлага преференциални условия за участие на изложения на територията на комплекса за членовете на БШТК.

прочети още
Международен Панаир Пловдив ЕАД

БШТК и Международен Панаир Пловдив имат подписано споразумение за сътрудничество от 2006 г. Целта на споразумението е коопериране в усилията за подпомагане на бизнес контактите между Швейцария и България, както и популяризиране на изложбената програма на Панаира сред швейцарските бизнес-среди. Панаирното градче е най-голямо в Югоизточна Европа – разположено е на 352 000 кв. метра и има 19 многофункционални изложбени палати, съоръжени с всичко, необходимо за експониране на всякакъв вид стоки. Общата изложбената площ възлиза на 138 000 кв. метра, от които 69 300 кв. метра покрита. Панаирът разполага със съвременен Международен конгресен център с общо 8 модерно оборудвани зали от 20 до 550 места. На разположение са и други 13 зали в отделни панаирни палати, с които общият брой места нараства до 2 500.

прочети още