30
юни
ВСИЧКИ СЪБИТИЯ НА БШТК СЕ ОТЛАГАТ

Настоящето извънредно положение, обявено от българското правителство води до пълна промяна в социалната и бизнес комуникация. В тази връзка Управителният съвет на БШТК взе много трудното решение да отложи всички социални събития към момента.

Здравната ситуация е сериозна и решенията, взети от властите, за да се избегне разпространението на COVID-19, следва да се изпълняват внимателно. Посолството на Швейцария в България активно се ангажира с улесняване на обмена на стоки и особено на санитарни стоки между двете страни. Разбира се, ние ще продължим да правим всичко възможно, за да отговорим на вашите нужди.

Междувременно, Секретариатът на БШТК създава LinkedIn група за членове на камарата, за да улесни комуникацията и да насърчи обмена на най-добри практики. В допълнение, БШТК оценява възможността за създаване на отворени онлайн сесии с цел да насърчи дискусии по определени теми. Ще бъдете информирани веднага щом тези идеи се реализират.

Относно ситуацията с Коронавируса в Швейцария и между двете страни, моля, консултирайте се със следните уебсайтове.

Уебсайт на посолството на Швейцария в София:

https://www.eda.admin.ch/countries/bulgaria/en/home/representations/embassy.html

Швейцарска федерална служба за обществено здраве (BAG):

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html

Снимки:
Социална дейност