Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” ( ЦПУР-България)

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България”(CEED) е основана през 2006 година в България, с мисията да насърчава предприемачеството, предоставяйки необходимите знания, ноу-хау и контакти. Днес, фондацията разполага с регионални офиси в над 14 страни сред които Албания, Армения, Бангладеш, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Мароко, Румъния, Сърбия, Словения, Тунис, Черна Гора.

CEED България провежда специално разработени менторин и коучинг практически програми за предприемачество. Обученията на CEED са предназначени за ръководители и техните служители, като целят да подготвят екипите за бърз растеж на компаниите и да ги насочат при съпътстващите ги предизвикателства. CEED организира и провежда работни дискусии, специализирани секторни семинари, конференции, срещи за обмен на опит и контакти, срещи с мултинационални компании и инвеститори. Центърът работи с висококвалифицирани експерти от различни сфери на услугите.

CEED участва при изпълнение на проекти финансирани по програми на ЕС както като водеща/партньорска организация, така и като подизпълнител. В тази връзка, Фондация „ЦПУР –България” притежава лиценз за ЦПО от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)   и притежава Система за управление на качеството ISO 9001:2008.

ул. „Бигла“ 6 ап.3, Лозенец, София 1407, България

Лице за контакт: Надя Ташева

+359 889851757

ntasheva@ceed-bulgaria.org

www.ceed-bulgaria.org