ТАМА България ООД

ТАМА България ООД е консултантско дружество, осигуряващо широк спектър от интегрирани данъчно-правни и счетоводни услуги, финансово и управленско консултиране, които отговарят на професионалните стандарти и са ориентирани към най-добрите практики.

Лице за контакт: Петя Йорданова

София
гр. София 1408
бул. Витоша No 139,
вх. Б, ет. 1, ап. 1

(02) 952 13 14
Е-mail: office@tamabg.com
www.tamabg.com