София Петрова – Колева
Консултиращ бизнес психолог (www.psychology-of-change.co.uk) с предхождащ опит в областта на когнитивно поведенчески терапии за регулиране на последствията от  силни емоции и стрес (www.aboutemotions.com).

Квалифициран специалист по провеждане, анализ и обратна връзка на психо-метрични тестове към Британското Дружество на Психолозите.

Член а дружеството от 2010 г след завършване на бакалавърска степен по психология към Оупън Юнивърсити и магистратура по бизнес психология към Лафбъро Юнивърсити във Великобритания.

Специалист в използването на статистически инструменти за анализ на човешки ресурси, както и качествен анализ на интервюта, текстове, в резултат на които се изготвят доклади към заинтересованите страни при взимането на стратегически решения (https://www.linkedin.com/in/sophia-petrova-koleva-6272a143/).

Целта на дейността е установяването на дългосрочни  и взаимно полезни  отношения с клиенти от различни индустрии в името на добрата работа на организациите и психичното здраве на техните служители.

Адрес: София 1618, бул. Овча купел 13
Тел.: +359 878 547154
E-mail: Sophia.petrova.koleva@gmail.com
 

www.psychology-of-change.co.uk

www.aboutemotions.com