Скейл Фокус

Скейл Фокус е българска, високотехнологична компания, носител повече от 18 национални и международни награди, с офиси в четири европейски града – София, Лондон, Пловдив и Мюнхен. В последните три години Скейл Фокус успешно достави над 70 проекта на клиенти от 14 държави от Европа, Северна Америка и Азия. В началото на 2015 година компанията е с вече изграден екип от над 200 специалисти и продължава растежа си. Основните клиенти са от ИТ, телекомуникационен, финансов, застрахователен и логистичен сектори.
Скейл Фокус предоставя решения на клиенти посредством иновации, като по този начин помага да оптимизират и развиват бизнеса си в следните области:
– Разработка и интеграция на софтуерни решения
– Управление на данни, информация и процеси, Електронна търговия, Мобилни приложения, Портали
– Изграждане на цялостни решения и ИТ поддръжка

www.scalefocus.com
Капитал Форт
бул. Цариградско шосе 90, сграда А, етаж 2
София 1784
Т: +359 2 424 6484;
Ф: +359 2 424 6485;
E-mail: sales@scalefocus.com