Сдружение „Култура край границата“

Нашето сдружение има за цел организирането и подпомагането на национални и международни проекти в областта на изкуството и културата. Членове на сдружението са физически лица, които възприемат изкуството и културата като богатство и шанс и са готови да подпомогнат нашата дейност.
Сдружението организира периодично бенефиц-концерти, които целят както поддържането на връзки с обществеността, така и набирането на средства.

www.granizata.com
Сдружение „Култура край границата”
Bälliz 6, CH – 3600 Тун
тел.: +41 79 610 00 65
имейл: info@granizata.com
Лице за контакт: Жасмина Щалдер