ПрайсуотърхаусКупърс България

PwC България предоставя отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. Правни съвети се предлагат от асоциираното адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници”. ПрайсуотърхаусКупърс развива дейност в страната от 1992 г. и оказва съдействие на публични и частни предприятия с различен размер. По света фирмите, част от PwC , предоставят отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. Повече от 161 000 души в 154 държави, работещи във фирмите от мрежата на PwC, споделят своите идеи и експертиза, за да разработват нови решения и да предоставят практически консултации на своите клиенти. Като комбинираме уменията на нашите местни специалисти с международния ресурс на нашата организация, ние сме в състояние да Ви предложим качествени услуги, осъществявайки връзката между стопанската действителност в България и международния ни опит. Нашата методология дава предимство на отрасловата специализация. Отраслите, в които развиваме експертиза и работим, са обединени в следните по-големи групи: • потребителски и промишлени продукти и услуги • енергетика и минно дело • финансови услуги • технологии и комуникации • недвижими имоти и строителство • институционален и правителствен сектор

Ирина Цветкова, Управляващ съдружник
Бул. „Мария Луиза” 9-11, гр. София
Тел. 91 003, факс 98 03 228
irina.tsvetkova@bg.pwc.com
www.pwc.com/bg