Монтекс Суис АГ

ТП „Монтекс Суис” АД, представителство на швейцарската компания MontexSwiss AG, извършва обширни пазарни обзори на територията на Република България, свързани с възможността да се настанят на българския пазар продукти на редица компании, производители на медицински изделия за домашно и клинично използване.
ТП „Монтекс Суис” АД е бизнес посредник по реализиране продуктите на Bionime (системи за измерване на глюкозата в кръвта),  Rossmax (апарати за измерване на кръвното налягане и термометри за измерване на телесната температура), а в последно време  и на денталните импланти  Biodenta. Представителството извършва услуги, свързани с популяризирането на продуктите на тези компании, участва в организирането на различни акции, на които населението се запознава с изделията и възможностите, предлагани от компаниите.

ул. „Коста Лулчев“ №10Б, София 1113
Тел.: +359 2 439 66 20
e-mail: olga.djachenko@montex.ch
Лице за контакт: Олга Дяченко
www.montex.ch