Клъстер информационни и комуникационни технологии – Бургас

Клъстер информационни и комуникационни технологии – Бургас“ работи активно за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище. Целта от създаването на клъстера е да се учреди партньорство в сферата на информационните и комуникационните технологии за областта между органи на публичната власт, бизнес организации, научни и обучаващи институции и НПО организации.

Предметът на дейност на клъстера обхваща дейности по насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище.

Основна цел, за която клъстера работи, е да се създаде подходяща инфраструктура със съответния брой квалифицирани кадри, за да се привлече сериозен интерес от международни компании, които да аутсорсват в региона.

http://ictc-burgas.org
ул. „Патриарх Евтимий“ 26
Бургас 8000
тел.: +359884353599;
E-mail: office@ictc-burgas.org;
Лице за контакт: Петко Георгиев – Управител