Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници“

Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници“ е отдадена на покриването на нуждите на бизнес обществото посредством стратегически правни съвети, ефективна правна помощ и процесуално представителство. Кантората работи главно с чуждестранни клиенти и е член на Alliance of Business Lawyers.

www.lawyers-bg.net
Лице за контакт: Теодор Божинов
Адрес: София 1164, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 11, ет. 3
Тел./Факс: 02 963 05 75; 02 963 06 15
E-mail: bojinov@lawyers-bg.net