Ей Си Еф Мениджмънт ЕООД

„Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД е консултантска компания с основни приоритети:
1. Фасилити мениджмънт;
2. Консултации и предоставяне на текуща информация за актуални финансиращи програми, конкурси и грантови схеми;
3. Изготвяне на проектни предложения пред български и международни финансиращи програми и институции – Оперативни програми Конкурентоспособност, Регионално развитие, Административен капацитет, Развитие на човешките ресурси;
4. Предлага комплексна услуга за проектно управление: консултиране и изготвяне на проект, подкрепа при реализацията му,  текуща комуникация с управляващия орган, финално отчитане на проекта, съдействие при финансиране от финансови институции;
5. Изготвяне на бизнес планове и маркетингови проучвания;
6. Счетоводни услуги;
7. Данъчно планиране.

acf-management.com
София,
бул.Джеймс Баучер №101А, ет.2
тел. +359 894 612 930
e-mail: office@acf-management.comacfm.ltd@gmail.com
Лице за контакти: Тодор Андреев