Волонтайм

Volontime /Волонтайм/ www.volontime.com е социална мрежа, която свързва хора и организации, които правят добро. Социалната мрежа е с функционалности за: развиване, подкрепяне, показване на кауза/и; участие на регулярни събития за благотворителни базари, изложби, доброволчество, дългосрочно обвързване; осъществяване на дарения на материали и финанси към организации в нужда; развиване и показване на проектите на КСО (корпоративна социална отговорност) от страна на бизнес фирмите. Публикациите на снимки, видеа, коментари за реализираните добрини и интеракцията между потребителите позволяват процесът на правене на добро да е прозрачен и видим от голяма и правилна аудитория. Реализира се сътрудничество между НПО-та, бизнес организациите и индивидуални потребители ефективно. Чрез реализиране на КСО проектите и показването им в социалната мрежа за добри дела- www.volontime.com , служителите, клиентите, партньорите настоящи и бъдещи, разбират за социалния облик на компанията и биха се обвързали емоционално с фирмата и нейните продукти и услуги.
Включвайки се безплатно в мрежата на www.volontime.com Вие:

Затвърждавате името на компанията, като социално отговорна и интегрирала КСО в своя бизнес модел;

Показвате по-ясно и по-ефективно КСО, която осъществявате пред голяма и точната за целта аудитория;

Имате възможност да намирате организации, с които да си партнирате, както и да видите ясна обратна връзка и ефект от проектите, които са подкрепили. Резултатите са видими за цялата социалната мрежа;

Имате възможност да ангажирате с добри каузи служителите си, които да бъдат по-сплотен и лоялен към Вас екип;

Имате възможност да намерите в мрежата бъдещи служители, партньори и клиенти.

Очакваме Ви на www.volontime.com Нека творим добро заедно!

Адрес: България, София 1700
Лице за контакт: Габриела Пресолска
Телефон: +359 883 452 088
E-mail: gabriela.presolska@volontime.com
Website: www.volontime.com