Бейкър Тили

Бейкър Тили в Югоизточна Европа е водеща фирма от одитори, счетоводители и бизнес съветници, работеща в рамките на единна структура, управлявана от единен централизиран управленски екип с офиси в Кипър, България, Гърция, Румъния и Молдова. 20 директори и повече от 300 професионалисти работят всеки ден, за да помагат на повече от 6000 бизнеса от национално и международно равнище. Бейкър Тили в Югоизточна Европа е независима фирма – член на Бейкър Тили Интернешънъл, 8-та най-голяма счетоводна фирма в световен мащаб.

Бейкър Тили като част от Бейкър Тили в Югоизточна Европа е в България от 2005 г. Чрез широк набор от одит, счетоводни и бизнес консултантски услуги ние се стремим да предложим на нашите местни и международни клиенти обслужване от най-висок стандарт, за да добавят стойност към своите бизнес начинания. Ние постигаме това като следим актуалните проблеми и идентифицираме бъдещите предизвикателства. Говорим често с нашите клиенти и ги съветваме по всички въпроси, отнасящи се до техните дейности. Разбирането на същността на техния бизнес и придобиването на задълбочени познания за тяхната дейност е от ключово значение за нашия подход при предлагането на услуги.

Ние обслужваме клиенти в почти всяка индустрия и от всякакъв мащаб, и правим това така, че да запазим личното внимание, което клиентът търси, чрез участието и на партньорите в компанията.

Бул. Академик Иван Е. Гешов 104 вх. А, ет.7, София 1612, България

Лице за контакт: Красимира Радева

+ 359 2 958 09 80

info@bakertillyklitou.bg

www.bakertillyklitou.bg