Акспо България ЕАД

Акспо България притежава лицензия за търговия с електрическа енергия в съответствие с българското законодателство в тази област. Компанията предлага индивидуални решения, отговарящи на конкретните потребности на клиентите си чрез стандартни и нестандартни продукти с гъвкави периоди на доставка и характеристики.

Продукти:
• според продуктовия профил – базовa енергия, дневна енергия, нощна енергия, нестандартни продукти
• според мястото на доставка – DAF българска граница или в рамките на преносната мрежа на НЕК
• според периода на доставка – месечни или за друг период

Акспо България участва в бизнеса с емисии въглероден диоксид на Axpo Group. Axpo Group има отлични пазарни позиции на основните борси за търговия с емисии въглероден диоксид в Европа като на две от тях компанията е маркет мейкър. Акспо България би могла да предложи на своите клиенти разнообразни продукти, свързани с търговията с емисии въглероден диоксид като ги подпомага в намирането на подходящи за тях решения във връзка със спазването на изискванията съгласно Протокола от Киото и Директива 2003/87/ЕС.

Адрес за кореспонденция: бул. Янко Сакъзов 19, ет.2, ап.5, София 1504
Телефон: +359 2 491 86 29,
Факс: +359 2 943 42 99
Лица за контакт:
• Г-н Мирослав Дамянов – Изпълнителен директор
(+359) 878 704 506, miroslav.damianov@egl.eu
• Г-н Димитър Димитров – Търговец
(+359) 878 132 858, dimitar.dimitrov@egl.eu