Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”

”Пенков, Марков и Партньори” e едно от водещите адвокатски дружества, осигуряващо най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство във всички сфери на търговското и стопанското право. В богатата му история е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на клиента и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите. „Пенков, Марков и партньори” е първата правна фирма не само в България, но и в Югоизточна Европа, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, по-късно и ISO 9001:2008. Дружеството разполага с офиси в цялата страна, а благодарение на членството си в LEX MUNDI – водещата световна организация на независими юридически фирми за юрисдикцията на България и може да окаже правно съдействие на своите клиенти навсякъде по света.

За втори път „Пенков, Марков и партньори“ е наградено със Superbrands България – свидетелство за изключителната репутация на марката измежду неговите настоящи и потенциални клиенти, партньори и инвеститори.

Ул. Тинтява 13Б, ет. 6, 1113 София, България
Офиси: София, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора и Варна

Лице за контакт: Светослав Димитров, Роман Стоянов

+359 2 971 39 35
lawyers@penkov-markov.eu
www.penkov-markov.eu