19
юни
Бизнес форум „Създаваме перспективи”, Габрово

Бизнес форум „Създаваме перспективи“ на Българо-швейцарската търговска камара, партньорството между градовете Тун (Швейцария) и Габрово и фирми от района на Габрово.
19-20 юни 2015 г.

Социална дейност