Успешно представяне на българските състезатели по кърлинг

Вижте повече в прикачения файл (на английски език).

Прикачени Документи:
Социална дейност