Запазете датата: четвърто издание на Суиссоаре на 12.09.2018
Четвъртото издание на българо-швейцарското годишно събитие „SwiSSSoiree„, организирано от швейцарското посолство в София в сътрудничество с Българо-швейцарската търговска камара (БШТК), продължава добре установената традиция и както в предишните три издания, и тази година то има за цел да надхвърли очакванията на своите гости и участници.
SwiSSSoiree 2018“ се фокусира върху енергията като източник на живот на земята, която трябва да бъде устойчиво използвана чрез изследване, прилагане и насърчаване на иновациите във възобновяемите енергийни източници, чистите технологии, околната среда и храните.
Специална покана ще бъде допълнително изпратена.
Социална дейност