Месечен бюлетин на Глобалния договор на ООН – “ Let’s Make 2019 the Year of Tipping Points“

Пълната версия на месечния бюлетин на Глобалния договор на ООН за януари 2019 г. можете да намерите тук.

Социална дейност