За БШТК
Българо-швейцарската търговска камара е учредена в края на 2004 г.

Предисторията на Камарата започва през 1994 г., когато по инициатива на швейцарски и български организации и компании, в София е основан бизнес клуб България-Швейцария. Целта на клуба е била подобряване на икономическите връзки между двете държави.
Платформа за насърчаване на партньорства
Платформата е създадена по проекта 'БШТК - Насърчаване на партньорствата', финансиран от Фонда за партньорства и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.
Социална дейност